Start

Att utveckla läkemedel eller en medicinteknisk produkt kräver insyn i vården; hur den fungerar, vilket behov som finns såväl hos olika yrkeskategorier som hos patienter. Ofta behöver produkterna testas i kliniska miljöer för att de ska kunna utvärderas innan lansering. Produktutvecklingen ställer med andra ord höga krav på tillgång till vården.

ClinTrials Skåne utvecklar och erbjuder life sciencesektorn tjänster för produktutveckling. Vi har Region Skånes uppdrag att ingå alla ekonomiska avtal för huvudmannens räkning vid kliniska prövningar. Vi har inget ekonomiskt vinstsyfte utan ska stimulera forskning och produktutveckling i regionen.

ClinTrials Skåne är en del av Innovation Skåne AB, ett av Region Skåne helägt aktiebolag.

Aktuellt